282d8ea7612d7edce71ec8d3b2c9920d

Matrículació Alumnes 2021 - 2022

INSCRIPCIÓ on-line per a l’activitat de música per al curs 2021-2022 serà del 24 de maig al 10 de juny.

El curs s'iniciarà el 4 d'octubre i finalitzarà el 22 de juny de 2022.

Informar-vos que estem en contacte amb el departament d'ensenyament i la nostra inspectora, per tal de seguir totes les directrius i protocols que ens vagin marcant i garantir la màxima seguretat sanitària cara a l'inici del curs.

Per qualsevol consulta per a la inscripció us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@atempo.net o al 93.491.17.81/ 664.61.70.51.

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte